چگونه خرید بیمه نامه خودرو انجام دهم؟گام اول: انتخاب گزینه "بیمه خودرو" از منوی اصلی پرتال گام دوم: انتخاب "نوع بیمه" و "شرکت بیمه گر"

گام سوم: وارد نمودن اطلاعات شخصی توسط کاربر و استعلام قیمت بیمه نامه و ادامه مراحل