راهنمای انتخاب نمایندگی گروه خودروسازی سایپا


 

گام اول: ورود به بخش مشتریان
               کاربر با انتخاب گزینه بخش مشتریان، جهت ورود به سایت برای "انتخاب نمایندگی"
               می تواند از دو طریق اقدام نماید.
               • ورود با کد ملی و رمز عبور
               • ورود با کد ملی و شماره درخواست

 گام دوم: انتخاب لیست ثبت نام ها و پرداخت ها
               کاربر پس از ورود به سایت، با انتخاب گزینه "لیست ثبت نام ها و پرداخت ها"
               می تواند تمامی ثبت نام های خود در را در بازه های مختلف مشاهده نماید. 
               


گام سوم: جستجو در لیست ثبت نام ها
                 در این صفحه کاربر قادر خواهد بود از طریق "تاریخ ایجاد" و یا "تاریخ پرداخت"
                 اقدام به جستجو رکورد مورد نظر جهت "انتخاب نمایندگی" نماید. 
               


گام چهارم: انتخاب نمایندگی
                   کاربر در این مرحله با جستجو در بین نمایندگی های مختلف، می تواند اقدام
                   به انتخاب نمایندگی نماید.
                  در این لیست اطلاعات زیر از نمایندگی قابل مشاهده می باشد:
                  • کد نمایندگی
                  • نام نمایندگی
                  • شماره تماس نمایندگی
                  • آدرس نمایندگی


  

گام پنجم: مشاهده اطلاعات سفارش
                 در این مرحله کاربر نمایندگی خود را انتخاب نموده و می تواند کلیه اطلاعات 
                 ثبت نامی خود را مشاهده نماید.