سایت های داخلی
گروه صنعتی ایران خودرو
http://www.ikco.com

گروه خودرو سازی سایپا
http://www.saipacorp.com

شرکت پارس خودرو
http://www.parskhodro.ir

گروه خودرو سازی بهمن
http://www.bahmangroup.com

شرکت مرتب خودرو
http://www.morattabkhodro.com

گروه صنعتی سایپا دیزل
http://www.saipadiesel.com

گروه صنعتی ایران خودرو دیزل
http://www.ikd-co.com

گروه صنعتی زامیاد
http://www.zamyadco.com

کمپانی زاگرس خودرو
http://www.zagrosskhodro.com

کمپانی مدیران خودرو
http://www.mvmco.ir

کمپانی راین
http://www.pac.ir