قوانین راهنمایی و رانندگی

زیر عنوان 1: تاریخچه علائم راهنمایی و رانندگی

توضیحات 1:

تولد علائم راهنمایی و رانندگی در جهان
در اروپا ظاهراً رومی ها اولین قومی بودند که در کشور خود و انگلستان از نوعی ترافیکی استفاده کردند آنها جاده ها را با سنگ هائی که « مایلیار» نامیده می شدند مشخص می کردند و کلمه « مایل» که مبنائی برای محاسبه مسافات است از همان کلمه می آید. در واقع از ابتدای سابقه علائم نشانه های مشخصی در دست نیست. بسیاری از علائم اولیه به هزینه و ابتکار افراد شخصی نصب شدند. اولین قانون مربوط به تابلوهای عبور و مرور در 1773 به تصویب رسید که دارای شکلهای مشخص بوده و مسئولین محلی حفظ و نگهداری جاده ها موظف شدند علائم جهت نما و راهنما را در محدوده مسئولیت خود نصب و نگهداری کنند.
چراغ راهنمایی LED
اختراع و استفاده مردم از دوچرخه در اواخر قرن نوزدهم خطرهای جدیدی برای بهره گیران از معابر را مطرح ساخت و تابلوهای تازه ای بوجود آمد. تپه ها و پیچ های تند مخاطره هائی را برای دوچرخه سواران اولیه ایجاد کرده بود به همین لحاظ تابلوهای « خطر» و « احتیاط» در آن نقاط استقرار یافتند. بعضی مقامهای محلی هم به تناسب نیازها تابلوهائی را ابداع و نصب کردند که در 1900 حدود 4000 نوع از آنها در سراسر کشور وجود داشت و چون نصب آنها تابع ضوابط نبود و شکل های گوناگون در رساندن یک مفهوم بکار رفته بودند کاربری خود را از دست داده بودند.
شمارنده معکوس ترافیکی
LED عصر موتورها با نصب پرچم های قرمز در 1896 شروع شد و بعضی شرکتهای خودرو سازی کار تجاری ساخت علائم اخطاری و ممانعتی برای اتومبیلها به تصویب رسید که تابلو های « تقاطع، شیب تند و پیچ خطرناک» را بوجود آورد یعنی یک مثلث وارونه که محیط آن قرمز رنگ می باشد و درون آن سفید بماند به معنی احتیاط و یک دایره قرمز رنگ که درون آن سفید باشد به معنی ممنوعیت است، البته ساخت و نصب علائم عبور و مرور در سی سال اول پس از تصویب قانون مذکور بر عهده سازمان های مسئول امور خودروها بود. در 1931 مشخص شد که سیستم علامت گذاری همراه با توسعه خودروهای موتوری رشد نیافته و یک کمیته برای بررسی سیستم تشکیل شد. بعنوان یک نتیجه تعدادی علامت جدید در 1933 ابداع شد و گزارش کمیته مذکور اساس سیستم علائم ترافیکی قرار گرفت و تا 1960 نیز ماخذ بود.
چراغ راهنمایی LED خورشیدی ( سولار)
مبنای خط کشی معابر هم آشکار نیست اما در 1843 در کتابی که منتشر شده می بینیم که ذکر از ضرورت استفاده از سنگ سفید در وسط خیابان و ضمناً چراغهای تقاطع ها بعمل آمده ولی عملاً بعد از جنگ جهانی اول بود که رنگ سفید بر معابر بریتانیا ظاهر شد و در اواخر دهه 1920 بطور گسترده استفاده گردید.
در 1926 اولین نشریه وزارت حمل و نقل درباره علائم راهنمایی و رانندگی انتشار یافت و در 1930 خط سفید در تقاطع ها عنوان خطی که خودروها باید در پشت آن بایستند برسمیت شناخته و البته در پیچ ها و تقاطع ها و رفوژها هم بکار گرفته شد. در 1944 خطوط سفید برای تفکیک مسیرهای ترافیکی هم استفاده گردید. در 1957 خطوط سفید دوبله بعنوان کنترل کننده محل های مجاز سبقت بکار رفت و چون موفق بود در 1959 مقررات تکمیلی هم تصویب شد. در 1934 چشم گربه ای ها که منعکس کننده نور بودند استفاده شدند و در حال حاضر بیش از هفت میلیون چشم گربه ای در جاده های بریتانیا نصب شده.
چراغ چشمک زن سه خانه LED
بعد از جنگ جهانی دوم مباحثاتی در سازمان ملل انجام گرفت که علائم ترافیکی بصورت بین المللی در آینده و بیشتر کشورهای اروپایی آنها را تایید و استفاده کردند اما در بریتانیا نسبت به پذیرش آن عدم تمایل وجود داشت چون سیستم خودشان کاملتر بود. البته یک احتمال دیگر این بود که یک سیستم جهانی بجای سیستم اروپائی بوجود آید. بدنبال انتقادهایی که از سیستم قدیمی علائم ترافیکی مصوب 1933 بعمل میامد کمیته دیگری در 1961 تشکیل شد که کلیه علائم را مورد بررسی مجدد قرار داد. کمیته به این نتیجه رسید که بریتانیا باید اساس سیستم علائم در استان و بتوان از حروف و اصطلاحات زیان و نیز همانطور از انگلیسی استفاده کرد و البته یک کمیته تحت نظر آقای دکتر بوون دو زبانه کردن علائم را بررسی می کند. نوع حروف و اختصارات در این کمیته تهیه و به تصویب مجلس می رسد باید متذکر شد که پس از ساخت علائم الکترونیکی و کاربری آنها در ترافیک کدهای جدیدی بوجود آمد مثلاً چراغ زرد چشمک زن به معنی احتیاط کامل و قرمز چشمک زن به معنی ایست کامل است. دیگر اینکه خطوط هم دارای شکلهای متنوع شدند که در اروپا مقررات خاصی دارد و البته در ایران استفاده نمی شود.

زیر عنوان 2: مدارک و شرایط لازم شماره گذاری

توضیحات 2:

مدارک و شرایط لازم شماره گذاری
- ماده 30 (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)- تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است. در صورتی که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تعویض موارد فوق نماید بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات ملزم به پرداخت جریمه(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد که در صورت عدم کشف فساد قطعه تعویض شده خودرو نسبت به اصلاح سند در مراکز تعویض پلاک اقدام لازم به عمل می آید.
- اتاق جدید تعویضی بایستی نو و از لحاظ سیستم و تیپ با اتاق قبلی مطابقت داشته باشد.
- تغییر رنگ به رنگ دلخواه بجز رنگ خودروهای نیروهای مسلح و تاکسی با حفظ زیررنگ در نقاط اصلی پس از اخذ مجوز بلامانع است.
- موتور جدید بایستی نو باشد و رعایت برابری تعداد سیلندر و نوع سوخت در آن لحاظ  گردد.
- محل حک شماره موتور، اتاق یا شاسی جدید نبایستی سنگ خورده باشد.
- استفاده از نیمه های اتاق خودروهای تصادفی و یا نو و اتصال دو نیمه به یکدیگر موجب کاهش استحکام و پیوستگی بدنه اتاق شده و ممنوع می باشد.
- پلاک جانبازی یا معلولین فقط به وسایل نقلیه از نوع سواری اختصاص داده می شود.
- پلاکهای تاریخی به 3 دسته از خودروها تعلق می گیرد:
1. خودروهای نفیس(خودروهایی که بیش از 50 سال از تولید آن گذشته باشد)
2. خودروهای قدیمی(خودروهایی که بیش از 25 سال از تولید آن گذشته و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربری بی نظیرباشد)
3. خودروهای ویژه(خودروهایی که متعلق به شخصیت های تاریخی، علمی، فرهنگی کشور و یا بازگوکننده رویداد تاریخی باشد)
- تردد خودروهای دارای پلاک تاریخی درسطح معابر عمومی ممنوع می باشد، مگر با صدور مجوز کتبی که از طرف پلیس راهور ناجا برای شرکت در مراسم خاص، نظیر شرکت در نمایشگاه ها، نمایش ها، رژه های ویژه و ملی، مسابقات و همایشهای بین المللی و...حسب مورد با قید تاریخ و مسیر تردد.
- اسقاط نمودن خودروهای تاریخی ممنوع می باشد. لکن چنانچه در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه، از حیث انتفاع خارج گردد با موافقت نامه کتبی از پلیس راهور ناجا و دبیرخانه  کار گروه انجام می گردد.
- بکارگیری و تردد خودروها با پلاک تاریخی تحت عنوان ماشین عروس، ماشین تشریفات و...ممنوع می باشد.
- راننده خودروی دارای پلاک گذر موقت الزاماً  بایستی شخص ذکر شده در اسناد و مدارک باشد.
- واگذاری خودروهای گذر موقت یا اجاره دادن آنها به غیر ممنوع می باشد.
- قبل از هرگونه واگذاری وسایل نقلیه حضور متعاملین در مراکز تعویض پلاک الزامی می باشد.
- سن فرسودگی انواع کامیونت، کامیون و کشنده 25سال - سواری پلاک شخصی (مالکیت شخصی) 20سال - مینی بوس، اتوبوس برون شهری، وانت و سواری با پلاک دولتی 15سال - سواری تاکسی، اتوبوس شهری و موتورسیکلت 10سال می باشد.
- تبدیل یا تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری از جمله: کامیون(اتاق دار، لبه دار، تیغه دار، کفی، سقف دار، یخچال دار، تانکرباری مخزنی و...) و کامیون(میکسر، بونکر، کمپرسی) در داخل هر گروه به یکدیگر با رعایت ضوابط فنی و استانداردهای ملی بلامانع می باشد لیکن هر گونه تغییر مانند افزایش یا کاهش طول شاسی، تعداد محور یا چرخ، تغییر محل محورها و افزایش ظرفیت انواع کامیونها و کامیونتها اکیداً ممنوع می باشد.
- کلیه فرایند تغییرنوع کاربری صرفاً در مراکز شماره گذاری مرکز استانها صورت می پذیرد.
- ورود کامیون و اتوبوس و شاسی های متحرک نو (کار نکرده که از سال ساخت آنها بیشتر از 2 سال سپری شده باشد ممنوع است.
- ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته باشد ممنوع است.
آدرس مراکز تعویض پلاک خودرو در مناطق مختلف تهران بزرگ
نام مرکز آدرس تلفن
میثم کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان روزدارو 44986000-11 - 44991856
خاوران کیلومتر 10 جاده خاوران بعد از سه راه خاورشهر 35044121 - 33851332
الغدیر یافت آباد، بلوار الغدیر خیابان حسینی 66133693
اتحاد تهرانپارس، حکیمیه خیابان اتحاد، اتحاد 5 77124358 - 77393030 - 7791212
چیتگر کیلومتر 12 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص تهران کرج) 44901929
یادگار امام (ویژه موتورسیکلت) اتوبان یادگار امام (ره) خیابان زنجان شمالی جنب ستاد ترخیص خودرو 66256729 - 66554622 - 66516818
خلیج فارس (ویژه موتور سیکلت) کیلومتر 7 جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، بلوار رهنما 66260262 - 66209743
 شرایط و مدارک احراز سکونت
- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب، برق یا گاز) که مویدآدرس مربوطه باشد.
- ارائه سند اجاره منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تائیدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور
- ارائه جواز کسب معتبر بنام مالک به همراه یک فیش(آب، برق یا گاز) که مویدآدرس محل سکونت خریدار باشد.
- ارائه سند مالکیت واحد مسکونی بنام همسرمالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند(استیجاری-ملکی) بنام پدر یا مادر برابر بند1و2
- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
- دفترچه بیمه تامین اجتماعی معتبرمربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک
- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی(بعنوان مدارک تکمیلی)
- تائیدیه معتبر ممهوربه مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه
- فروشنامه منزل مسکونی مربوط به زمینهای اوقافی، روستایی که به تایید شورای اسلامی محل رسیده باشد.
- نامه های رسمی از ادارات عشایر و امور روستائی سازمان جهاد کشاورزی(عشایر)
- ارائه معرفی نامه از اداره محل خدمت(ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تائید توسط واحد مربوطه
- در خصوص سازمانها، کارخانجات، شرکتها براساس اساسنامه و روزنامه های رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین براساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت
- در رابطه با سازمانها، کارخانجات و شرکتها که دارای شعبه و یا دفاتر در سایر شهرستانها (بغیراز شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده ) می باشند بایستی براساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تائید توسط اداره ثبت شرکتهای شهر مورد نظراقدام می گردد.

زیر عنوان 3: صدور گواهینامه

توضیحات 3:

شرایط صدور انواع گواهینامه های رانندگی
ردیف گواهینامه شرایط اخذ توضیحات پیش نیاز
1 موتورسیکلت

1. سن 18 سال تمام
2. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
3. طی دوره آموزش نظری و عملی
4. قبولی در آزمون آئین نامه و عملی شهر با موتورسیکلت 200 سی سی

دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس از گذشت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه موتورسیکلت و رسیدن به سن 23 سال تمام می توانند با موتورسیکلت با حجم بالاتر از 200 سی سی رانندگی نمایند. -
2 پایه سوم

1. سن 18 سال تمام
2. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
3. طی دوره آموزش نظری وعملی
4. قبولی در آزمون آئین نامه وعملی شهربا وسایل نقلیه مربوطه

حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار 3/5 تن یا حمل حداکثر 9 نفرسرنشین با راننده بجز وسایل نقلیه خدمات عمومی(وانت نیسان با پلاک شخصی و ون)

-
3 پایه دوم

1. سن 23 سال تمام
2. گذشت 2 سال تمام از اخذ گواهینامه پایه سوم
3. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی و تست عدم اعتیاد
4. طی دوره آموزش نظری وعملی
5. قبولی در آزمون آئین نامه وعملی شهر با وسایل نقلیه مربوطه (مینی بوس و خاور)

حداکثرمجموع وزن و ظرفیت بار6 تن وحمل حداکثر26 نفرسرنشین

پایه سوم
4 پایه یکم

1. سن 25 سال تمام
2. گذشت 2 سال تمام از اخذ گواهینامه پایه دوم
3. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی و تست عدم اعتیاد
4. طی دوره آموزش نظری وعملی
5. قبولی در آزمون آئین نامه وعملی شهربا وسایل نقلیه مربوطه (کامیون1921 و اتوبوس مسافربری)

مجموع وزن و ظرفیت باربیش از6 تن یا حمل بیش از26 نفرسرنشین

پایه دوم
5 ویژه

1. سن 20 سال تمام
2. گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
3. طی دوره آموزش نظری و عملی
4. قبولی در آزمون آئین نامه و عملی شهر با وسایل نقلیه مربوطه

انواع وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی

-
جدول تطبیق گواهینامه های قدیم و جدید
گواهینامه رانندگی قدیمی گواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیم موتورسیکلت جدید
ب 1 پایه سوم
ب 2- پ 2 پایه دوم
پایه یکم قدیم- پ 1 پایه یکم
ویژه تراکتور ویژه با ذکر کد و تعیین صلاحیت
 توضیح : دارندگان گواهینامه پ1 برای تطبیق به پایه یکم از آنها آزمون عملی با کامیون 1921و اتوبوس مسافربری اخذ می گردد.
 مدت اعتبار گواهینامه
مدت اعتبار گواهینامه رانندگی 10 سال است. پس از پایان اعتبار در صورت احراز سلامت جسمی و روانی برای دوره های 10 ساله تجدید می شود. افراد 70 سال به بالا هر 5 سال یکبار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و در صورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمائی و رانندگی مراجعه نمایند.
دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم در اولین مرحله صدور، در سال اول مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه ای می باشند که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آئین نامه، گواهینامه رانندگی آنان تا سقف 10سال معتبرخواهدبود.
در صورتی  که دارنده یک گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامه اقدام کند موظف است در آزمونهای مربوطه (آئین نامه، آزمون عملی، آزمون جسمی) شرکت کند.
در صورتی که گواهینامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن می تواند درخواست صدورالمثنی نماید. پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده و سپری شدن حداکثر دو ماه از زمان اعلام، گواهینامه المثنی صادر و به وی تحویل می گردد.
صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشد امکانپذیر نیست و در صورت صادر شدن از درجه اعتبارساقط می باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهدشد.
هرگاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی موضوع ماده 6 این آئین نامه را از دست بدهد، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید، راهنمایی و رانندگی دارنده گواهینامه را برای انجام معاینات و آزمایشهای ضروری پزشکی مجاز معرفی می نماید، در صورت احراز عدم وجود شرایط و صلاحیت رانندگی گواهینامه از وی اخذ و ابطال می شود.
در صورت کشف نقص عضو موثراز سوی ماموران راهنمایی و رانندگی و عدم قید آن در گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی اخذ و تا زمان بررسی های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد. طی دوره های آموزش نظری و عملی در کلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است. هموطنان عزیز جهت تعویض و المثنی می توانندبه یکی از دفاتر پلیس10+ در سراسر کشور مراجعه نمایند(یکماه پیش از اتمام مهلت اعتبار) هموطنان عزیز جهت ثبت نام و دریافت گواهینامه(جدیدالصدور) می توانند به یکی از آموزشگاههای مجاز در سراسر کشور مراجعه نمایند.
گواهینامه های صادره از سایر کشورها
دارندگان گواهینامه های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می توانند تا شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید نسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند. تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که گواهینامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود با ارائه ترجمه و مشاهده اصل گواهینامه خارجی و سایر مدارک لازم و احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت می پذیرد.
موارد دیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی با تائید وزارتخانه های کشور و امورخارجه صورت می پذیرد. ماموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمانهای بین المللی می توانند برای تبدیل گواهینامه های خود مدرک مندرج در ماده 22 این آئین نامه را از طریق وزارتخانه های خارجه و کشور به راهنمائی و رانندگی ارسال نمایند.
لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنها قابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد
ردیف کشور ردیف کشور ردیف کشور ردیف کشور
1 آرژانتین 16 پرتغال 31 سودان 46 لبنان
2 آلمان 14 تانزانیا 32 سومالی 47 لیبی
3 اندونزی 18 ترکمنستان 33 سوئد 48 لهستان
4 الجزایر 19 ترکیه 34 سوئیس 49 مالزی
5 ارمنستان*شهر 20 تونس 35 ساحل عاج 50 مصر
6 ازبکستان 21 جمهوری آذربایجان*شهر 36 عمان 51 موریتانی
7 اتریش 22 چک 37 فلیپین 52 مجارستان
8 اسپانیا 23 چین 38 فرانسه 53 مکزیک
9 اسلونی 24 روسیه 39 فنلاند 54 نیجر
10 ایتالیا 25 رومانی 40 قزاقستان 55 نیجریه
11 استرالیا 26 زلاندنو 41 قرقیزستان 56 نروژ
12 بلژیک 27 زئیر 42 کره جنوبی**آئین نامه 57 نیکاراگوئه
13 بلغارستان 28 ژاپن 43 کنیا 58 هند
14 بوسنی 29 سریلانکا 44 کرواسی 59 یمن
15 بنگلادش 30 سوریه 45 گینه 60 یونان
کشورهای خارجی که گواهینامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود و یا کشورهایی که از متعهدین کنوانسیون 1968وین(راجع به مقررات عبور و مرور در راهها و علائم راهها) می باشند، گواهینامه صادره آنان معتبر به حساب می آید.
توضیح 1: مواردی که با علامت * مشخص شده، برای دریافت گواهینامه بایستی در آزمون عملی شهر شرکت نمایند.
توضیح 2: مواردی که با علامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی در آزمون آئین نامه شرکت نمایند. 
تعویض و المثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور
- وکالت نامه رسمی از دفاتراسنادرسمی و یا سفارت ایران
- 3 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید بدون کلاه و کروات
- کپی شناسنامه و کارت ملی به تائید سفارت
- گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی به  تائید سفارت
- اصل گواهینامه رانندگی
- ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائید اداره فنی دادگستری (در صورتی که لاتین باشد)
- چاپ و ارسال گواهینامه
گواهینامه رانندگی پس از تائید نهایی بصورت متمرکز در مرکز، چاپ و سپس توسط مرکز صدور گواهینامه  پلیس راهور ناجا با اخذ رسید از طریق پست تحویل می گردد.
در صورتی که مامور پست 3 بار به آدرس متقاضی مراجعه نماید و به دلیل عدم حضور و یا آدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی برابرمقررات و الصاق آن در محل آدرس، گواهینامه رانندگی به پست عودت و به مدت 3 ماه نگهداری می گردد که با مراجعه متقاضی و ارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضور متقاضی و مدارک شناسائی معتبر، گواهینامه با اخذ رسید تحویل خواهدشد. در صورت عدم مراجعه متقاضی بعد از 3 ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکز صدور گواهینامه ارسال که در مرکز نیز به مدت 3 ماه دیگر نگهداری و در صورت عدم مراجعه می گردد. 
مدارک مورد نیاز برای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبر خارجی دارند(تبدیل)
- ترجمه رسمی گواهینامه به تائید اداره فنی دادگستری
- تائید کپی گواهینامه توسط سفارت کشور صادرکننده در ایران و وزارت امورخارجه
- داشتن شناسنامه و کارت ملی و یا ارائه شماره ملی صحیح و شناسنامه
- گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
- مدارک مورد نیاز برای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبر خارجی دارند (تبدیل)
- نامه از وزارت امورخارجه برای افراد سیاسی
- نامه از پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برای سایر افراد
- ترجمه رسمی گواهینامه معتبر که به تائید اداره فنی دادگستری رسیده باشد، افراد سیاسی می توانند توسط سفارت اقدام نمایند.
- کپی گواهینامه خارجی به تائید سفارت کشور صادرکننده و وزارت امورخارجه
- کپی از گذرنامه (صفحه اول و برگه روادید)
- کپی از دفترچه کار (در صورت داشتن)
- مراجعه به مرکز صدور گواهینامه
- گواهی سلامت جسمی و روحی و روانی
مدارک موردنیاز جهت ثبت نام متقاضیان خارجی که می خواهند گواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند
- نامه تائیدیه اقامت از پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و یا نامه از وزارت امورخارجه برای افراد سیاسی
- ترجمه گذرنامه (این ترجمه باید به تائید سفارت متبوعه و یا اداره فنی دادگستری برسد)
- کپی از گذرنامه (صفحه اول و برگه روادید)
- معرفی به آموزشگاههای رانندگی جهت آموزش تئوری و عملی
- انجام آزمون در مرکز صدور گواهینامه (تئوری و عملی)
توجه : اتباع خارجی فقط مجاز به اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم و موتورسیکلت خواهندبود

 

زیر عنوان 4: نرخ جدید جرائم راهنمایی و رانندگی

توضیحات 4:

جدول نرخ جدید جرائم راهنمایی و رانندگی
نوع تخلف
سایر شهرها
روستا و راه روستایی
کلان شهرو جاده های بین شهری
رانندگی در حالت مستی و مصرف رونگردان ها
2000.000
2000.000
2000.000
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر درساعت)
500.000
900.000
1000.000
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)
200.000
400.000
500.000
سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه
500.000
900.000
1000.000
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
1000.000
500.000
900.000
حرکت به طور مارپیچ
1000.000
500.000
900.000
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها
900.000 
1000.000
-
عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
500.000
100.000
300.000
تجاوز به چپ از محور راه
500.000
200.000
400.000
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
500.000
100.000
300.000
دور زدن در محل ممنوع
500.000
200.000
400.000
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع
400.000
100.000
300.000
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین
300.000
100.000
200.000
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومتر
500.000
300.000
400.000
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتر از 60 کیلومتر
300.000
100.000
200.000
نقص در سامانه روشنایی در شب
500.000
300.000
400.000
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز
500.000
300.000
400.000
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس
500.000
300.000
400.000
عدم رعایت مقررات حمل بار
500.000
300.000
400.000
عدم رعایت حق تقدم عبور
400.000
100.000
300.000
نصب پلاک های متفرقه (تغییر در استاندارد پلاک)
500.000
500.000
500.000
درآغوش داشتن اطفال حین رانندگی
500.000
400.000
400.000
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه
500.000
300.000
400.000
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل
500.000
500.000
500.000
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع
500.000
200.000
400.000
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها
500.000
-
400.000
استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده
500.000
300.000
400.000
توقف و سدمعبر در سطح یا حریم تقاطع ها
-
400.000
500.000
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی
500.000
200.000
400.000
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه
500.000
300.000
400.000
استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نبود
500.000
-
400.000
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن
400.000
400.000
400.000
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین
400.000
100.000
300.000
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث سد معبر شود
400.000
100.000
200.000
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتورسیکلت
300.000
300.000
300.000
توقف دوبله در معابر
300.000
100.000
200.000
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر شده باشد
100.000
200.000
300.000
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت
1000.000
500.000
900.000
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی
500.000
300.000
400.000
تذکر: کلیه قیمت ها به ریال می باشد.