زامیاد برای وانت های 2گانه سوز فراخوان داد

1398/4/15

شرکت زامیاد بخشی از خودروهای وانت 2گانه سوز را فراخوان کرد.

فراخوان شرکت زامیاد به منظور به روز رسانی نرم افزار ECU(کامپیوتر خودرو) وانت های دوگانه سوز صادر شده است.


منبع خبر : iranecar.com

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news