کیا مدل 2019 از کارنیوال را فراخوان کرد

1398/1/26

کیا مدل 2019 از خودروی کارنیوال خود را فراخوان کرد.

دلیل این فراخوان نگرانی از نقص در ساختار کمربند ایمنی ردیف دوم صندلی ها اعلام شده است. به گفته این خودروساز، ممکن است قلاب کمربند ایمنی در ردیف دوم صندلی های این خودرو در سمت اشتباهی نصب شده باشد. در این صورت، سرنشینان خودرو قادر نخواهند بود تا کمربند ایمنی خود را ببندند. مسلم است که نبستن کمربند ایمنی به درستی، خطر آسیب یا مرگ سرنشینان در هنگام بروز تصادف را در پی خواهد داشت. به طور کلی 150 دستگاه کیا کارنیوال مدل 2019 مشمول این فراخوان می شوند. کیا با مالکان خودروهای مشمول تماس گرفته و به آن ها توصیه می کند تا برای تعمیر رایگان خودروی خود به نزدیک ترین نمایندگی این خودروساز مراجعه کنند.

منبع خبر : اخبار خودرو

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news