فروش محصولات سایپا در ایرانی کار

1397/8/23

برخی از محصولات سایپا در وبسایت رسمی سایپا همچنان ظرفیت دارند.

شرایط پیش فروش باقی مانده در وبسایت رسمی محصولات سایپا به شرح زیر می باشد:
1-تیبا SX موتور M15 یورو4
 زمان ارسال دعوتنامه مرداد98-پیش پرداخت (ریال):140,000,000
2-تیبا SX موتور M15 یورو4
دعوتنامه شهریور98-پیش پرداخت (ریال):140,000,000
3-سایپا 151SE موتورM13 یورو4
زمان ارسال دعوتنامه شهریور98-پیش پرداخت (ریال):110,000,000
4-سایپا 151SE موتورM13 یورو4
زمان ارسال دعوتنامه مرداد98-پیش پرداخت (ریال):110,000,000
5-ساینا EX
 زمان ارسال دعوتنامه شهریور98-پیش پرداخت (ریال):150,000,000

متقاضیان گرامی با مراجعه به وبسایت رسمی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com اقدام به ثبت نام نمایید.

منبع خبر : ایرانی کار

دیدگاه جدید

جدیدترین اخبار

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news

شرایط فروش

properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news
properties url info news