تلفن: 5-55231700
آدرس: خیابان شهید رجایی- بالاتر از پل شهید آوینی- جنب مرکز خرید و فروش خیابان معاینه فنی خودرو