تلفن: 77297673
آدرس: بعد از سه راه تهرانپارس- بعد از ساختمان ایرتویا- روبروی بیمه ایران- ساعت کار مرکز در حال حاضر 8 الی 30 : 14