تلفن: 33856464
آدرس: جاده خاوران- بزرگراه امام رضا (ع)- کیلومتر 12- بعد از خاورشهر- مقابل مرکز تعویض پلاک خودرو- ساعت کار مرکز در حال حاضر: 7:30 الی 16:30