تعداد خودروهاي ثبت شده براي فروش:2 مورد

 فروشندهسال توليدقيمت (تومان)کارکرد (کيلومتر)رنگنحوه فروش   
1 آقاي فرجي دي 1393 39،000،000 1،000 سفید نقدي
2 آقاي شنوفی بهمن 1390 39،500،000 68،000 سفید نقدي
  نمادها:   پست الكترونيكي   سايت شخصي   اطلاعات پايه خودرو   
 جستجو
نوع خودرو مدل خودرو
شکل ظاهري سبک                 شرايط فروش  
رنگ قيمت (تومان) از تا
کارکرد (کيلومتر) از تا سال توليد ( )  
جستجو