تعداد خودروهاي ثبت شده براي فروش:2 مورد

 فروشندهسال توليدقيمت (تومان)کارکرد (کيلومتر)رنگنحوه فروش   
1 آقاي قاسمي مهر 1393 42،400،000 20 سفید نقدي
2 آقاي پوربيك محمد تير 1393 35،000،000 1،000 سفید نقدي
  نمادها:   پست الكترونيكي   سايت شخصي   اطلاعات پايه خودرو   
 جستجو
نوع خودرو مدل خودرو
شکل ظاهري سبک                 شرايط فروش  
رنگ قيمت (تومان) از تا
کارکرد (کيلومتر) از تا سال توليد ( )  
جستجو