موارد عرضه شده
: 8  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7 9
# برند تصوير توليد مدل رنگ قيمت(تومان) نحوه فروش کارکرد(km) زمان ثبت وضعيت
1


تویوتا

2009 تويوتا لندکروز سفید 360،000،000 نقدي 100،000 29/9/1393  
2

اطلاعات خودرو

لیفان

1388 لیفان 520 آی سفید 22،000،000 نقدي 60،000 29/9/1393  
3


پژو

1384 پژو 405 - جی ال آی نوک مدادی 14،000،000 نقدي 220،000 29/9/1393  
4


سوزوكي

1388 سوزوكي کیزاشی سفید 68،000،000 نقدي 200،000 29/9/1393  
5


سایپا

1387 کیا پراید-صبا نوک مدادی 13،500،000 نقدي 80،000 29/9/1393  
6


پژو

1391 پژو 207 آی سفید 50،000،000 نقدي 43،500 29/9/1393  
7


رنو

1389 رنو مگان سفید 69،500،000 نقدي 76،000 29/9/1393  
8


پژو

1386 پژو روآ نوک مدادی 12،000،000 نقدي 200،000 29/9/1393
9


تویوتا

2013 تويوتا آریون سفید 195،000،000 نقدي 30،000 29/9/1393  
10

اطلاعات خودرو

سایپا

1390 سايپا 131 سفید 16،500،000 نقدي 48،000 29/9/1393  
11


سيتروئن

1388 سیتروئن زانتیا - اس ایکس 2000 نقره ای 46،000،000 نقدي 120،000 29/9/1393  
12

اطلاعات خودرو

تیبا

1390 سايپا تیبا آبی اطلسی 19،500،000 نقدي 90،000 29/9/1393  
: 8  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7 9